Tuesday, December 11, 2007

küsisin

küsisin hr.Turovskilt :

Kas mõnel teisel elusolendil peale inimese on täheldatud paranoilist käitumist?
Vastas, et on täheldanud ahvidel autistide tunnuseid, aga põhiküsimusele ei osand üheselt vastata, kuna teadlased pole veel selgeks teinud, kas peale inimese mõnel elusolendil organiseerunud teadvust esineb. Paranoiad tekivad inimesel tema minapildi alusel.

Noh näiteks siilil pole siiani minapilti täheldatud.

niiet ma ei saa esialgu väita:

siil tõmbas ennast kerra mitte reflektoorsete kaitsemehhanismide vaid lõhestunud minapildi tõttu

väita saab aga tõestust pole

2 Comments:

Blogger Leenu said...

Sii - li - ke , kus Sa oled??

9:33 AM  
Blogger Arvamusliider said...

Turovski on tegija. Täielik õnn, et koolis õnnestus tema kursus ära kuulata. Kahjuks meedia overuse'ib seda suurepärast inimest:(

11:51 AM  

Post a Comment

<< Home