Monday, March 26, 2007

ärgake baltimaad

läti aramis
36% parem
kui leedu aramis

3 Comments:

Blogger ilves@metsas.ee said...

eesti porthos

3:33 PM  
Blogger hüüdja hääl oaasis said...

ei, leedu

8:54 PM  
Blogger rotid said...

atruostas, baltija

6:27 PM  

Post a Comment

<< Home