Monday, June 05, 2006

liiklusjärelvalve meis enestes

kas siis kui kõik liikluseeskirjade rikkujad iga kiiruseületamise ja muu pisirikkumise eest ise ausalt trahvi maksavad, saame endale rikka riigi ja miks?

4 Comments:

Blogger Arkadi Zuk said...

Ei saa, sest trahvideks vaja mineva raha varastab rahvas siis nii kui nii riigilt.

4:44 AM  
Blogger Ruitlane said...

trahvi peaks enne rikkumist juba ära maksma iga kord - küll siis ükskord algab aega ta jee.

12:17 PM  
Blogger Jubejuss said...

Esiteks: miks küsimus ei olnud nummerdatud?
Teiseks: ... ... kurat unustasin

1:08 PM  
Blogger Jubejuss said...

Et see diskussioon siin vähegi akadeemilisema ilme omandaks siis sooviks Ruitlasele kõvasti vastu vaileda ja öelda, et trahvi peaks ära maksma enne kui... noh et...ja... HOIDKE LOODIST!

1:23 PM  

Post a Comment

<< Home